4/18/17

ΝΕΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ + GRINDMARE FEST #8

RESTRICTED RIGHTS / SKUNK - Split 7" (5 euros)

EXISTENCH / DEBONED - Split 7" (5 euros)

WARVICTIMS - "ThrashPunk Terror Rampage" EP (5 euros)

RESISTANT CULTURE - "Welcome To Reality" CD (6 euros)