12/12/14

νέα στη λίστα διανομής Δεκέμβριος 2014

CHERNOBYL ATTACK - s/t LP (11 euro)
INEBRIOUS BASTARD / TERRORIST - Split EP (6 euro)
DEBACLE - s/t EP (6 euro)
GRINDED INTO SLUDGE #1 fanzine (4 euro)