6/3/14

13-14/6 Δύο Μέρες Αυτοόργανωσης και Αλληλεγγύης @ κατάληψη Κτήματος Πραποπούλου (Χαλάνδρι)