6/6/13

Πανδημία - "Μοντέρνα Πανούκλα" LP

Πανδημία - "Μοντέρνα Πανούκλα" LP (SCR 013) SOLD OUT
Πανδημία (Pandemia) are a post-punk band from Athens, Greece and this is their debut release. Heavily influenced by the old U.K anarcho punk scene of the 80's and the early Greek hardcore/punk scene of the same era. For punks who like bands such as The System, Crisis and Adiexodo.
Limited to 500 copies, co-released by Punk.gr, Scarecrow, Imminent Destruction, We Don't Fight It, Eye5 and Scull Crasher.